بیوگرافی


این مجموعه 4 5 سالی هست که شروع شده.حسی که از آدم ها و سوژه های اطرافم دریافت می کنم برام جالبه .کم کم این فضاها واسم جدی شدن، توی ذهنم میان و یکی یکی منو هدایت می کنن. ارتباطی که باهاشون میگیرم خوشم میاد .روند کاریم به این صورت که سوژه ها و عناصر به مرور به کارام اضافه می شن .

رزومه


مینا قهرمانی قدر
متولد 1367 تبریز
تحصیلات:
دیپلم نقاشی از هنرستان کوثر
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا
کارشناسی نقاشی از دانشگاه فردوسی مشهد

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

نمایشگاه های گروهی :
آرت فر ارمنستان،1401
نمایشگاه گروهی نقاشی ، گالری محسن، تهران، 1400
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری سیحون،تهران 1400
نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری عصر،تهران1400
سومین نمایشگاه کارت پستال کاربافو،تهران ،گالری عصر، مشهد ،گالری هنگام، 1400
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان فضا،گالری الیوا،شیگاگو1400
نمایشگاه گروهی نقاشی،تهران،گالری آرتیبیشن،1399
نمایشگاه گروهی نقاشی،تهران ، گالری عصر 1399
نمایشگاه گروهی طراحی زنان جوان معاصر،تهران،گالری الا،1398
نمایشگاه گروهی طراحی ،تهران،گالری دنا،1398
نمایشگاه منتخب آرت پی ،تهران، گالری فرمانفرما،1398
هفتمین دوره نمایشگاه مهمانی هنر،تهران ،خانه هنرمندان ایران،1398
نفراول فستیوال جشنواره هنر ایران،تهران،1397
نمایشگاه گروهی نقاشی ،تهران ،گالری علیها،1397
جشنواره هنرهای تجسمی فجر،چارسوی هنر،منتخب گالری های ایران،باغ موزه قصر،1397
نمایشگاه گروهی نقاشی ،کارت پستال کاربافو،گالری ابد تهران، گالری دیدار اصفهان، گالری آبان شیراز،گالری هومهرکرمان،1397
نمایشگاه گروهی نقاشی،تهران،گالری آریا،تابلوهای کوچک،1396
جشنواره نقاشی ورسوس،تهران،خانه هنرمندان ایران؛1396
جشنواره نقاشی ورسوس،تهران،1393
نمایشگاه گروهی نقاشی ،گالری آبان،مشهذ 1391

نمایشگاه انفرادی:
گالری دانشگاه الزهرا،تهران،1396


توضیحات


مجموعه راه از چپ باریک می شود.
حسی که از آدم ها و سوژه های اطرافم دریافت می کنم برایم جالب است،یکی یکی به ذهنم خطور می کنند و خودشان هدایتم می کنند.روند کارم به این صورت است که سوژه ها و عناصر به مرور به آثارم اضافه می شوند.در نقاشی هام با سوژه هایی مواجه هستیم که در تنهایشان نشستند یا به سمت مسیری سرگردان رها شده اند.حرکت سیال لحظه های گذار،سرشار از کلافه گویی است که در عین حال که واقعی به نظر می آیند،با وضعیت تناقض آمیز خود تکانه هایی در انسان سبب می شوند.کلافه گی هایی که شاید سعی می کنند، راهی بیابند برای خالی شدن انرژی هایی از انسان و فضا که ساکت و محبوس مانده اند . آدم های نقاشی هام به جهان اطرافشان نظاره می کنند و نسبت به همدیگر و فضا، نامرئی و غریبه اندواعتنایی به پیرامونشان ندارند.واقعیتی که در دل زندگی این دوران به فور یافت می شود.